Poprawna pisownia

przypadek

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia przez rz słowa przypadek jest uzasadniona regułą ortograficzną, według której po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j piszemy rz. Przypadek jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego.
Przypadek określany jest, jako kategoria gramatyczna, przez którą odmieniają się części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, imiesłów, zaimek. Odmiana przez przypadki nazywana jest deklinacją. Ta reguła gramatyczna została opracowana w Grecji, w IV wieku p.n.e. i ma za zadanie ustalenie właściwych relacji pomiędzy wyrazami w zdaniu. W gramatyce polskiej wyróżnia się siedem przypadków, które odpowiadają na następujące pytania:
1. Mianownik – kto? co?
2. Dopełniacz – kogo? czego?
3. Celownik – komu? czemu?
4. Biernik – kogo? co?
5. Narzędnik – z kim? z czym?
6. Miejscownik – o kim? o czym?
7. Wołacz – zwrot do kogoś czegoś
W innym znaczeniu przypadek możemy rozpatrywać, jako nieplanowane wydarzenie, zjawisko, jednostkę chorobową, których nie da się przewidzieć. Używa się również określenia przez przypadek, co oznacza niechcący, na skutek zbiegu okoliczności.

Przykłady poprawnej pisowni

Lekarz powiedział mi, że moja choroba to trudny przypadek kliniczny, wymagający długiego leczenia.
Nauczycielka zapytała Zosię, na jakie pytania odpowiada pierwszy przypadek deklinacji i jak jest określany?
Przechodząc przez ulicę przez przypadek potrąciłam ręką rowerzystę, który nagle wjechał na przejście dla pieszych.


Niepoprawna pisownia

pszypadek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżypadek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy padek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przypatek

Niepoprawna pisownia