Niepoprawna pisownia

nie jedno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejedno

Poprawna pisownia