Niepoprawna pisownia

nie jedno

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w przeczeniu: nie jedno, lecz dwa.


Poprawna pisownia

niejedno

Poprawna pisownia