Poprawna pisownia

oprócz

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek oprócz używany jest w celu wykluczenia czegoś lub kogoś z konkretnego zbioru. Może służyć do podkreślenia jednej, wyjątkowej rzeczy w danym zbiorze.
Słowo oprócz należy zapisywać przez ó. Jest to słowo pochodzenia słowiańskiego, a jego pierwotną formą było prócz, procza. W trakcie zmian zachodzących w języku polskim słowa te ulegały przekształceniom, czemu zawdzięczamy ostateczną wersję, jaką jest współczesne oprócz. Poprawną pisownię tego wyrazu przez ó możemy wyjaśnić jego historią, a co więcej, gdy procza zostało zastąpione przyimkiem oprócz, o zostało wymienione na ó.

Przykłady poprawnej pisowni

W gabinecie znajdowały się wygodny fotel i biurko, a oprócz nich mieściły się tam metalowe szafy na dokumenty.
Oprócz wojska, znajdowali się tam również harcerze, którzy także chcieli pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby.
W sklepie, oprócz obuwia, można było znaleźć koszulki i spodnie przydatne dla sportowców.


Niepoprawna pisownia

oprucz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o prucz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o prócz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opródż

Niepoprawna pisownia