Poprawna pisownia

średnio zaawansowany

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy osobę, która posiada średnie, przeciętne, umiarkowane zdolności lub wiedzę w jakiejś dziedzinie. Mówimy tak również na stopień trudności czegoś, na przykład testu lub sprawdzianu. Jest to poziom wyższy od podstawowego.
Prawidłową formą zapisu tego określenia jest pisownia oddzielna. Wyjaśnia to obowiązująca w poprawnej polszczyźnie zasada, która mówi, że zestawienia, czyli w tym przypadku połączenie przysłówka (tutaj: średnio) z przymiotnikiem (zaawansowany), który jest przez ten przysłówek określany, należy zapisywać rozłącznie. Częsty błąd polegający na zapisie tego wyrażenia razem może być powodowany przez skojarzenie z jego angielskim odpowiednikiem intermediate, który to pisany jest łącznie, nie należy jednak się tym sugerować.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś mi pomóc z tym zadaniem? Z matematyki ciągle jestem raczej średnio zaawansowany.
Wczoraj udało mi się zdać test na poziomie średnio zaawansowanym, kiedy miesiąc temu byłam jeszcze na podstawowym!
Tę maszynę mogą naprawiać również średnio zaawansowani mechanicy.


Niepoprawna pisownia

średniozaawansowany

Niepoprawna pisownia, mimo tego, że może być uznawana za poprawną przez niektóre źródła, nie jest przez nas zalecana.

Niepoprawna pisownia

średnio-zaawansowany

Niepoprawna pisownia