Niepoprawna pisownia

za kalec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakalec

Poprawna pisownia, znaczenie: niedopieczone lub niewyrośnięte ciasto.


Niepoprawna pisownia

zakaledz

Niepoprawna pisownia