Niepoprawna pisownia

rzyto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żyto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz żyto w języku polskim jest bardzo popularny i posiada kilka znaczeń. Określa więc znaną, uprawną roślinę zbożową. Z żyta produkuje się na przykład wartościową mąkę do pieczenia. W znaczeniu potocznym żyto to określenie białej wódki. Poza tym żyto to nieosobowa forma czasownika żyć.
W tym wyrazie występuje ż, które jest niewymienne. Pisownię słowa nie wyjaśnia żadna reguła ortograficzna. Należy więc ją po prostu zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

W naszym domu żyto z dnia na dzień, od pierwszego do pierwszego, ponieważ zawsze brakowało środków.
Co weźmiemy na imprezę u Radka? Ja proponuję zwyczajne żyto.
Żyto obrodziło tym roku. To dobrze. Będziemy mieli własną mąkę na wspaniały, domowy chleb.