Poprawna pisownia

truizm

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać przez u otwarte. Aby to zapamiętać, wystarczy skojarzenie jego etymologii. Truizm wywodzi się od angielskiego terminu truism, pochodzącego z kolei od rzeczownika true. Jako że w języku angielskim nie istnieje ó, a wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, uzasadniony jest tu zapis przez u.
Terminem tym określamy coś oczywistego, banalnego, znaną wszystkim prawdę, coś mało odkrywczego i zaskakującego. Należy przy tym pamiętać, by nie mylić truizmu z altruizmem. Poza podobnym brzmieniem i zapisem oba te wyrazy nie mają ze sobą nic wspólnego, gdyż drugi z nich oznacza bezinteresowną troskę o innych.

Przykłady poprawnej pisowni

Cyfryzacja, a raczej jej konieczność, to już nie tyle biznesowa rada, to zwyczajny truizm.
Może to truizm, ale życie warto przeżyć – mówi znany na całym świecie podróżnik.
Choć jest to truizm, warto podkreślić, że historia Polski jest wyjątkowo zawiła i skomplikowana.


Niepoprawna pisownia

tróizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

truism

Niepoprawna pisownia