Poprawna pisownia

gdyby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gdyby należy zapisywać razem. Jest to wyraz, który powstał z połączenia gdy oraz przyrostka -by, który zawsze zapisujemy łącznie z wyrazami, którym nadaje znaczenia przypuszczającego.
Gdyby wprowadza zdanie warunkowe, mówiące o tym, co mogłoby się wydarzyć w przypadku spełnienia określonych warunków. Jest to także spójnik, podający pewne zależności między różnymi wydarzeniami.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby Karolina miała więcej pieniędzy, może zgodziłaby się udać z nami na wycieczkę do Paryża.
Gdyby jego rodzice byli bardziej wyrozumiali, pewnie dzisiaj pracowałby przy tym, co naprawdę lubi.
Ten człowiek najpewniej by utonął, gdyby Mateusz nie wskoczył do wody, żeby go szybko wyciągnąć.


Niepoprawna pisownia

gdy by

Niepoprawna pisownia