Poprawna pisownia

dlatego, że

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją powyższego sformułowania jest: dlatego że. Jego zadaniem jest wprowadzenie zdania podrzędnego przyczynowego, natomiast jego synonimy to: ponieważ, gdyż, bo.
Dlatego że to spójnik składający się z dwóch nierozłącznych spójników, które w połączeniu ze sobą tworzą całość znaczeniową. Dlatego bo z kolei to konstrukcja błędna z prostego względu – tworzące ją człony są synonimami, zadaniem obu jest podkreślenie relacji przyczynowej. Wynika z tego, że cale wyrażenie bo jest pleonazmem, czyli potocznie mówiąc – masłem maślanym. Należy również zwrócić uwagę, że przed spójnikiem że w powyższym wyrażeniu nie należy stawiać przecinka. Umieszczamy go przed całą tą konstrukcją, ewentualnie po zdaniu podrzędnym, który zwrot ten wprowadza.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie poszłam na wczorajszy wykład, dlatego że byłam przeziębiona.
Niestety nie możemy się jutro spotkać, dlatego że przyjeżdża do mnie moja mama.
Nie przepadam za szpinakiem, dlatego że jest bardzo mdły.


Niepoprawna pisownia

dlatego bo

Niepoprawna pisownia