Choć oba wyrażenia funkcjonują w języku polskim, ich znaczenia są różne, dlatego nie należy stosować ich wymiennie. W większości sytuacji poprawną pisownią będzie pisownia łączna – naprawdę, jednak aby na pewno nie popełnić błędu polegającego na użyciu niepoprawnej formy (takiej, która nie pasuje do kontekstu zdania) zapoznaj się z poniższymi definicjami znaczeń oraz przykładami użycia, a w razie wątpliwości pamiętaj o możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego.

Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot naprawdę to partykuła, której zadaniem jest potwierdzenie, że coś jest zgodne z prawdą lub z rzeczywistością. Dodawana bywa do czasownika, przymiotnika, rzeczownika, przysłówka lub liczebnika. Wyrazu tego możemy też użyć w celu wyrażenia zdziwienia lub niedowierzania osoby mówiącej. Synonimy naprawdę to między innymi: rzeczywiście, zaprawdę, doprawdy, istotnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem dziś naprawdę bardzo zmęczona, czy możemy przełożyć tę rozmowę na jutro?
Czy naprawdę uważasz, że będę chciała z Tobą rozmawiać po tym, co mi zrobiłeś?
Wczorajszy wieczór był naprawdę niezapomniany.


Poprawna pisownia

na prawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja na prawdę to z kolei zestawienie ze sobą przyimka na oraz rzeczownika prawda odmienionego w bierniku liczby pojedynczej. Jeżeli wyrazy te po prostu występują obok siebie w zdaniu, to nie należy ich łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiając z nią, nie licz na prawdę – z jej ust padają tylko kłamstwa.
Spytam Cię po raz ostatni i tym razem liczę na prawdę – gdzie byłeś wczoraj o godzinie dwudziestej?
Ile mogę czekać na prawdę usłyszaną z Twoich ust? Moja cierpliwość się kończy.


Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia