W znacznej większości przypadków pisownią poprawną pasującą do kontekstu zdania będzie pisownia horda. Warto przy tym zauważyć, że pomimo tego, że oba poniższe wyrazy występują w słowniku języka polskiego to jednak ich znaczenie jest zupełnie inne i nie należy używać ich zamiennie. Nasze definicje i przykłady pomogą zrozumieć różnice pomiędzy każdym z tych wyrazów.

Poprawna pisownia

horda

Poprawna pisownia, znaczenie: horda to inaczej banda, zgraja, grupa osób. Dawniej, w szczególności w żargonie wojskowym, określano tak wojsko koczowniczych ludów tureckich i mongolskich i dodatkowo obóz wojskowy u tego typu koczowniczych ludów. Hordą nazywano również wspólnie migrującą grupę osobników wśród ludności łowiecko-zbierackiej, z kolei w języku zoologów jest to wielorodzinna grupa zwierząt należących do tego samego gatunku. W tych wszystkich powyższych kontekstach rzeczownik horda powinien być pisany przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy szłam opuszczoną uliczką, nagle otoczyła mnie horda podejrzanie wyglądających nastolatków.
Horda hien krążyła cierpliwie wokół konającej antylopy.
Kiedy tylko weszłam do schroniska, natychmiast otoczyła mnie horda ciekawskich zwierząt.


Poprawna pisownia

chorda

Poprawna pisownia, znaczenie: chordą nazywamy strunę grzbietową – strukturę anatomiczną, która występuje u dorosłych osobników ryb oraz u form zarodkowych innych gatunków. Jest to wyraz zapożyczony bezpośrednio z łaciny.

Przykłady poprawnej pisowni

Struna grzbietowa, czyli chorda, występuje również u zarodków ludzkich.
Chorda u wielu organizmów żywych stanowi pierwotną formę wewnętrznego szkieletu osiowego.
W toku ewolucji u ogromnej ilości organizmów chorda została zastąpiona kręgosłupem.