Niepoprawna pisownia

27. listopada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

27 listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu listopada, nie zaś o dwudziestym siódmym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

27 listopad

Niepoprawna pisownia