Obie formy zapisu są poprawne, jednakże w głównej mierze zależeć to będzie od kontekstu. Według zasad obowiązujących w języku polskim, partykułę nie w połączeniu z przysłówkami odprzymiotnikowymi, które występują w stopniu równym, zapisujemy łącznie, czego przykładem jest wyraz nieźle. Natomiast druga zasada mówi, że partykułę nie należy zapisywać rozłącznie, kiedy używamy jej jako wykładnika zaprzeczenia, który znajduje się przed przysłówkami i nie jest tylko zaprzeczeniem, ale wprowadza jednocześnie do zdania przeciwstawienie. W tym przypadku to nie źle jest poprawną formą zapisu.

Poprawna pisownia

nie źle

Poprawna pisownia, znaczenie: nie źle to stwierdzenie, którego używa się do podkreślenia, że dana sytuacja albo czynność nie jest zła, lecz dobra.

Przykłady poprawnej pisowni

Właśnie nie źle, tylko dobrze postąpił, kiedy odmówił wykonania tej pracy, bo inaczej każdy by go chciał wykorzystywać.
Wykonał to bardzo dobrze, a nie źle, jak mówili, ale już jest kwestia gustu danej osoby.
Idź i zrób to dobrze, a nie źle, jak ostatnio, bo nie będę tego po tobie kolejny raz poprawiał.


Poprawna pisownia

nieźle

Poprawna pisownia, znaczenie: nieźle to inaczej całkiem dobrze, całkiem słusznie. W wystarczającym stopniu. Słowo to można stosować jako równoważnik zdania. Używa się go również do określenia, że jakaś sytuacja, zdarzenie, osoba, a także cudze podejście do czegoś lub kogoś jest całkiem dobre, dość pozytywne.

Przykłady poprawnej pisowni

Całkiem nieźle wygląda ta suknia, może właśnie taką sobie kupię, kiedy będę szła do ślubu.
Nieźle się spisaliście na tym wyścigu, bo jakby na to nie spojrzeć, nikt z naszej grupy nie był w ostatniej dziesiątce.
Nieźle prezentuje się ten nowy budynek, który stawiają na zamkniętym osiedlu, może tam się przeprowadzimy?


Niepoprawna pisownia

nieśle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezile

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

njeźle

Niepoprawna pisownia