Obie poniższe konstrukcje mogą być używane w języku polskim, jednak każda z nich oznacza coś innego, w związku z czym nie mogą być stosowane wymiennie. Aby uniknąć popełnienia błędu i lepiej zrozumieć czym różnią się oba te wyrażenia zachęcamy do lektury przykładów i definicji, które przygotowała nasza redakcja. Przypominamy, że udzielamy również porad językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

zatrudni

Poprawna pisownia, znaczenie: zatrudni to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej, pochodząca od czasownika zatrudnić, będącego z kolei aspektem dokonanym od bezokolicznika zatrudniać.

Przykłady poprawnej pisowni

Szef powiedział, że od przyszłego roku zatrudni mnie na zupełnie nowych warunkach.
Obiecała mi, że kiedy tylko postanowię wrócić do pracy, to na pewno mnie zatrudni.
Boję się, że przez moją chorobliwą nieśmiałość nikt mnie nie zatrudni.


Poprawna pisownia

za trudni

Poprawna pisownia, znaczenie: za trudni to dwa osobne wyrazy – przyimek za oraz odmieniony w liczbie mnogiej i rodzaju męskoosobowym przymiotnik trudny, oznaczający: niełatwy do zrozumienia, taki, którego wykonanie wymaga wysiłku.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteście zdecydowanie za trudni do wychowania!
Moi studenci są za trudni do nauczenia czegokolwiek.
Moi synowie są zdecydowanie za trudni do opanowania samemu.