Poprawna pisownia

tamtym

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tamtym odnosi się do konkretnych, opisanych wcześniej chwil, wydarzeń czy osób, do których ponownie odwołujemy się w narracji.
Słowo tamtym należy zapisywać łącznie. Pochodzi ono od zaimka złożonego tamten, który stworzył zrost językowy i nigdy nie jest rozdzielany, również w czasie odmiany.

Przykłady poprawnej pisowni

W tamtym dniu myślałem, że całe moje życie legło w gruzach. Na szczęście udało mi się pozbierać.
Powiedz tamtym ludziom, żeby nie stali na środku przejścia i nie tarasowali drogi. Dalej jest dużo miejsca.
W tamtym miesiącu udało mi się zarobić więcej, niż kiedykolwiek, dlatego jestem z siebie bardzo dumny.


Niepoprawna pisownia

tam tym

Niepoprawna pisownia