Niepoprawna pisownia

paszpord

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

paszport

Poprawna pisownia