Niepoprawna pisownia

nażeczony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narzeczony

Poprawna pisownia, znaczenie: narzeczony to mężczyzna, który znajduje się w okresie zaręczenia ze swoją partnerką. Inaczej mężczyzna planujący swój ślub.
Poprawną formą zapisu jest narzeczony. Słowo to wywodzi się od starosłowiańskiego na-rekti. Oznaczało ono: nazwać; określić; ustalić; ale również przyrzec coś lub obwinić kogoś o coś. Wszystkie te znaczenia, z wyjątkiem obwinić, złożyły się na słowo narzeczony, które dopiero w XVII wieku nabrało współcześnie znanego nam znaczenia związanego z narzeczeństwem, czyli przygotowaniem do ślubu. Rzeczownik narzeczony wcześniej oznaczało: ustalony, umówiony.

Przykłady poprawnej pisowni

Widzisz tego mężczyznę z puszkami piwa? To kiedyś był mój narzeczony, ale zerwałam z nim, bo za dużo pije.
Narzeczony Marioli jest bardzo wierzący, nie wiem, jak oni się ze sobą dogadują, bo ona jest ateistką.
Jej narzeczony jest z wykształcenia prawnikiem, myślisz, że jak go poproszę, to będzie mnie reprezentował w sądzie?


Niepoprawna pisownia

narzyczony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nażyczony

Niepoprawna pisownia