Niepoprawna pisownia

magi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

magii

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik magia oznacza zbiór pewnych wierzeń, a także opartych na nich praktyk, które uznają istnienie sił nadprzyrodzonych. Zazwyczaj nie są to moce bezpośrednio powiązane z bogami, ale siły wewnętrzne – psychiczne lub zewnętrzne, na przykład czerpane z natury. Można je kontrolować za pomocą zaklęć czy rytuałów. Ich motyw niezwykle często wykorzystywany jest w literaturze i sztuce.
Magia to także nadzwyczajna siła oddziaływania albo wywierania wpływu. Może to być urok miejsc albo osób.
Poprawną formą zapisu jest magii. Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego, w którym pojawił się dzięki grece, gdzie istniał jako mageia. Według zasad języka polskiego słowa, które są zakończone na cząstkę -ia w mianowniku liczby pojedynczej i są obcego pochodzenia, powinny być zapisywane w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej przez -ii na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydawało mu się, że miejsce, które odwiedził, było pełne magii i uroku, więc nie chciał go opuszczać.
Niektóre gry komputerowe pozwalają graczowi na używanie magii do walki, leczenia albo zaklinania przedmiotów.
Książka o młodym czarodzieju Harrym Potterze jest pełna magii, a także niezwykłych istot.


Niepoprawna pisownia

magji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

magjii

Niepoprawna pisownia