Obie formy tego słowa są dopuszczalne, jednak zdecydowanie zalecamy stosowanie polskiej formy słowa – czyli pisowni haker.

Poprawna pisownia

hacker

Poprawna pisownia, znaczenie: obecnie pisownia hacker pojawia się wyłącznie w Internecie oraz wśród informatyków, jako słownictwo specjalistyczne czy też slang. Znajduje to uzasadnienie w fakcie, że w środowiskach tych dominuje posługiwanie się językiem angielskim.


Poprawna pisownia

haker

Poprawna pisownia, znaczenie: termin ten został zapożyczony z języka angielskiego, w którym zapisuje się go właśnie w formie hacker, jednak z biegiem czasu uległ on spolszczeniu. Wyraz ten należy zapisywać w formie haker, choć na zapis uwzględniający spółgłoskę c wskazywałaby jego etymologia.
Wyraz ten oznacza osobę, która posiada bardzo duże praktyczne umiejętności informatyczne lub elektroniczne oraz która identyfikuje się ze społecznością hakerską. Potocznie hakerem określa się kogoś, kto zajmuje się włamaniami na inne komputery bądź łamaniem zabezpieczeń komputerowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie danych Twojej firmy, zatrudnij hakera, który będzie próbował je złamać.
Nie nazwałbym się hakerem, jednak potrafię złamać sporo zabezpieczeń systemowych.
Dyrektor szkoły nazwał hakerem osobę, która wykradła pytania na sprawdzian z historii.