Niepoprawna pisownia

czóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czuje

Poprawna pisownia, znaczenie: czuje to słowo występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli odnoszące się do zaimków on, ona, ono. Jego bezokolicznik brzmi czuć. Posiada wiele znaczeń, z czego najważniejsze to:
1. emocjonalne odczucia odnoszące się do innej osoby lub grupy osób
2. nastrój, psychiczne samopoczucie, niezwiązane z dolegliwościami fizycznymi
3. wyrażanie przekonania o swoim zdrowiu lub chorobie
4. czuje może także oznaczać zmysłowy odbiór bodźców smakowych i zapachowych
5. potocznie i w przenośni oznacza polubienie, akceptację i zrozumienie (albo ich brak) dla dzieła artystycznego czy wydarzenia, co może zaowocować przynależnością do konkretnej grupy
Wyraz czuje należy zapisywać przez głoskę u. Tłumaczy to po pierwsze jego pochodzenie od starosłowiańskiego čuti, którego forma przetrwała do czasów współczesnych bez większych zmian. Jednocześnie istnieje druga zasada, odnosząca się do ogólnych zasad ortograficznych, rządzących końcówkami wyrazów. Mówi ona, że w języku polskim przyrostki czasowników, takie jak: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują nigdy nie są zapisywane przez ó. Bezwarunkowo występuje w nich litera u.

Przykłady poprawnej pisowni

Znam siostrę zakonną, która czuje głębokie miłosierdzie względem wszystkich potrzebujących.
Mój brat nie czuje się dzisiaj najlepiej, chyba się przeziębił, a do tego od kilku dni jest bardzo apatyczny.
Zauważyłeś, że Ela kompletnie nie czuje naszej muzyki? Będziemy musieli zmienić wokalistkę.