Niepoprawna pisownia

nadrzerki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadżerki

Poprawna pisownia