Określenia nie znane oraz nieznane mogą być poprawne, jednak ich pisownia powinna być uzależniona od kontekstu, w jakim są wykorzystywane.

Poprawna pisownia

nieznane

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nieznane oznacza stan, opisuje coś, co nie zostało przez kogoś poznane, co na przykład wymaga wyjaśnienia. W tym przypadku obowiązuje zasada pisowni łącznej, odnosząca się do partykuły nie oraz imiesłowy przymiotnikowego.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwie nieznane osoby wdarły się do domu sąsiadów i wyniosły wszystkie, najcenniejsze rzeczy.
Te zagadnienia były jej nieznane, dlatego musiała poprosić o pomoc tatę, który więcej o nich wiedział.
Te rośliny są nieznane w tej okolicy, więc jeśli je przywieziesz, na pewno bardzo się wszystkim spodobają.


Poprawna pisownia

nie znane

Poprawna pisownia, znaczenie: nie znane to wyrażenie, które należy użyć w wyjątkowych sytuacjach, aby podkreślić różnice występujące pomiędzy dwiema kwestiami i uwydatnić znaczenie. Wymaga dodatkowej części wypowiedzi, która doprecyzuje znaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

To było nie znane, ale wręcz trywialne zagadnienie, dlatego nawet nie chciało mu się do niego wracać.
Jej humorki były nie znane, ale niemalże sławne w całej szkole, dlatego wszyscy trzymali się z daleka.
Zastanawiał się, co byłoby w tym kraju nie znane, a zupełnie nowe i zaskakujące, gdyby tym handlował.