Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: forma wykrzyknika wyrażającego potwierdzenie, przypomnienie, zrozumienie lub ironię. W przeciwieństwie do innego, podobnego wykrzyknika „ach” (który to ujawnia spontaniczną reakcję mówiącego i jest zapisywany przez „ch”) omawiany na tej stronie wykrzyknik „aha” zapisujemy zawsze wyłącznie przez „h”!

Przykłady poprawnej pisowni

– Ach, przecież to nie ten adres.
Aha to mów szybko poprawny, bo się spóźnimy.

Aha, czyli nadal mimo moich próśb nie jest to zrobione!
– Ach, przepraszam, znowu zapomniałem.


Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia