Niepoprawna pisownia

chektar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hektar

Poprawna pisownia