Niepoprawna pisownia

chektar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hektar

Poprawna pisownia, znaczenie: hektar to określenie często wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie czy geodezji. Oznacza jednostkę powierzchni, mającą sto arów, czyli 10 000 m2. Można w ten sposób opisać powierzchnię kwadratu, którego jeden bok ma 100 m.
Wyraz hektar musi być zapisywany przez literę h. Warunkuje to fakt, że składa się on z nazwy jednostki miary ar, do której został dołączony przedrostek hekto-. Ten ostatni często wykorzystywany jest w matematyce, fizyce i innych naukach ścisłych lub przyrodniczych, do wyrażenia mnożnikiem 100, czyli 102. Oznakowuje się go również samą literą h, jak w przypadku hPa, czyli hektopaskali, oznaczających 100 Paskali (jednostka ciśnienia). W przypadku słowa hektar, łącząc mnożnik hekt oraz jednostkę ar, usunięto spajające je o, co zaowocowało ostateczną nazwą.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy jeden hektar to dużo, czy mało? Nie mogę się zorientować w tych miarach geodezyjnych.
Heniek zaorał hektar pola w ciągu dzisiejszego dnia, ale jutro na pewno będzie odpoczywał.
Krystyna sprzedała hektar pola swoim sąsiadom, a uzyskane pieniądze zainwestowała w naukę syna.