Poprawna pisownia

niepogoda

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepogoda ma kilka znaczeń. Pierwsze dotyczy pogody jako zjawiska atmosferycznego, które jest niekorzystne, a drugie – używane w przenośni to niekorzystna sytuacja życiowa.
Wyraz ten jest złożony z dwóch części mowy, którymi są: partykuła nie i pogoda jako rzeczownik rodzaju żeńskiego. Zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą ortograficzną, w tym wypadku czyli z rzeczownikami, piszemy łącznie.
Jedynym wyjątkiem w pisowni może być kontekst – podkreślenie znaczenia zaprzeczenia nie. Wtedy wyraz można zapisać rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

I nastała jesienna plucha czyli prawdziwa depresyjna niepogoda.
Raz deszcz, raz słońce ta niepogoda mnie po prostu wykończy.
Nad Rafałem zawisły ciemne chmury, ta niepogoda zwiastowała nastanie złych dni.


Niepoprawna pisownia

nie pogoda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie.