Poprawna pisownia

niepogoda

Poprawna pisownia, znaczenie: zła, brzydka pogoda.


Niepoprawna pisownia

nie pogoda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie.