Poprawna pisownia

zdążą

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej czasownik zdążyć. Oznacza on: przybyć na umówioną godzinę, skończyć jakąś pracę bądź zadanie w ustalonym wcześniej terminie lub też dotrzymać komuś kroku.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ż, na co wskazuje jego etymologia. Jego korzenie sięgają aż do języka prasłowiańskiego, w którym pojawiał się termin dąžiti. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wyrazy o pochodzeniu rodzimym zapisujemy w formie najbardziej zbliżonej do oryginalnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Spojrzał na zegarek – zdążą na pociąg tylko wtedy, gdy korki magicznie znikną.
Rozmawiałam z Tomkiem. Mówił, że bez problemu zdążą z Anią na przyjęcie.
Przyspieszyli kroku. Wiedzieli, że jeśli nie zdążą na czas, mama będzie wściekła.


Niepoprawna pisownia

zdąrzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdążom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzą

Niepoprawna pisownia