Niepoprawna pisownia

jak bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakbym

Poprawna pisownia, znaczenie: jakbym oznacza domniemanie, wyrażone w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Będąc spójnikiem wprowadza zdanie podrzędne, które pokazuje, że osoba mówiąca znalazła się w nierzeczywistej sytuacji, która jednak z łatwością mogłaby stać się realna. Może występować także jako partykuła, która przyrównuje sytuację mówiącego do innej, podobnej.
Słowo jakbym należy zawsze zapisywać łącznie. Wynika to z zasady ortograficznej, która mówi, że końcówkę -bym z partykułami lub spójnikami, które wyrażają przypuszczenie, zapisuje się zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakbym się wtedy nie obejrzał, pewnie nie zobaczyłbym jej, całującej się z innym chłopakiem.
Poszedłbym z tobą do kina, jakbym nie musiał na jutro przygotowywać wykładu dla studentów.
Wyglądam, jakbym zaraz miał umrzeć. Wszystko przez to, że przez ostatnie dwa dni miałem grypę żołądkową.


Niepoprawna pisownia

jagbym

Niepoprawna pisownia