Niepoprawna pisownia

obydwuch

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obydwu

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz jest odmienioną w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku, w rodzaju męskoosobowym, formą liczebnika oba lub obydwie. Kiedy go stosujemy, mamy na myśli, że informacja zawarta w zdaniu dotyczy każdej z dwóch osób, o których mowa w naszej wypowiedzi.
We współczesnej polszczyźnie do użytku dopuszczone są dwie formy powyższego wyrażenia: obydwu oraz obydwóch. Mogą one być stosowane zamiennie. Z kolei forma obydwuch jest błędna i nie należy jej używać.

Poprawna pisownia

obydwóch

Poprawna pisownia, znaczenie: obydwóch w zapisie z użyciem ó, również stanowi prawidłową formę tego liczebnika. Razem z obydwu są to formy wariantywne, co oznacza, że można stosować je wymiennie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie zdałem żadnego z obydwu pisanych w ubiegłym tygodniu kolokwiów.
Zanim do niego doszło, zawodnikom obydwu drużyn udzieliły się emocje związane z tym spotkaniem.
W obydwu przypadkach kierowcy dostali mandat i zostało im zatrzymane prawo jazdy.


Niepoprawna pisownia

oby dwu

Niepoprawna pisownia