Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: na razie to wyrażenie przyimkowe. Dla przypomnienia, jest to połączenie przyimka z inną częścią mowy – rzeczownikiem, liczebnikiem, przysłówkiem czy też zaimkiem. W tym przypadku przyimek na łączy się z odmienioną formą rzeczownika razie. Wyrażenie to w zdaniu może pełnić funkcję fraz przysłówkowej, oznaczającej: tymczasem, teraz, chwilowo, początkowo, dopóki coś nie ulegnie zmianie, lub też frazy wykrzyknikowej, służącej do pożegnania się z kimś, inaczej: do zobaczenia wkrótce!
W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że wyrażenia przyimkowe w większości przypadków zapisujemy osobno. Ma ona odniesienie również w przypadku do omawianego zwrotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Na razie ciągle nie mogę się zdecydować, którą sukienkę założę na wesele.
Muszę już iść. Na razie!
Obiecał mi, że przynajmniej na razie nie będzie próbował się ze mną umówić na randkę.


Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia