Poprawna pisownia

co prawda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coprawda

Niepoprawna pisownia