Nadwyrężać, nadwerężać definiowane są, jako uszkodzenie ciała przez zbyt duży wysiłek, osłabienie, wyeksploatowanie. Nadwerężać jest starszą formą i pochodzi od ukraińskiego słowa nadweredzić, które oznaczało nadpsuć. Wyrazy bliskoznaczne: forsować, męczyć, wyczerpywać, pozbawiać sił.
W odniesieniu do pisowni, obydwie formy: nadwyrężać i nadwerężać są poprawne. Od stuleci występują obok siebie i nie ma podstaw, aby którąś z nich wykluczyć. Jest to czasownik w formie bezokolicznika, dokonany i przechodni.

Poprawna pisownia

nadwyrężać

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

nadwerężać

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas intensywnego treningu piłki siatkowej, nadwyrężyłam sobie ostatnio obydwa stawy kolanowe.
Mój tato przez cały dzień kosił trawę w naszym przydomowym ogrodzie, nie tylko się zmęczył, ale co gorsze nadwyrężył prawą rękę.
Zapalenie bocznego nadkłykcia kości ramiennej jest bardzo bolesne i wiąże się z nadwerężeniem ręki i łokcia.


Niepoprawna pisownia

nadweręrzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad wyrężać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwyrenżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwyręrzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad werężać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwerenżać

Niepoprawna pisownia