Zarówno wyrażenie bez ruchu jak i bezruchu funkcjonują na co dzień w języku polskim, jednak nie należy używać ich zamiennie (to błąd językowy!), a poznać zasady stosowania każdego z nich. Ułatwiamy to dzięki naszym przykładom i definicjom, a także dzięki możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego – jeśli chcesz to zrobić skorzystaj z sekcji komentarzy pod artykułem!

Poprawna pisownia

bez ruchu

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja bez ruchu to połączenie przyimka bez oraz odmienionego w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczownika ruch. Ruch to inaczej zmiana położenia w czasie, jakiś gest bądź poruszenie częścią ciała.

Przykłady poprawnej pisowni

Stał bez ruchu, starając się oddychać tak cicho jak to tylko możliwe.
Przestraszyłam się, bo mój tata leżał w trawie bez ruchu, a obok stała podłączona do prądu kosiarka – opowiadała dziewczynka.
Siedział bez ruchu, modląc się, by nauczyciel nie wywołał go do odpowiedzi.


Poprawna pisownia

bezruchu

Poprawna pisownia, znaczenie: bezruchu to z kolei rzeczownik bezruch, oznaczający brak ruchu, odmieniony w dopełniaczu, miejscowniku oraz wołaczu liczby mnogiej. Wyrażenie to najczęściej występuje w zdaniach w połączeniu z przyimkiem prostym w.

Przykłady poprawnej pisowni

Mężczyzna leżał w bezruchu na trawniku, dlatego policjanci przystąpili do reanimacji.
Siedzenie w bezruchu przez osiem godzin dziennie jest zabójcze dla naszego organizmu.
Stanie w bezruchu przez kilka godzin to dla mnie męczarnia, dlatego nie chcę już być w poczcie sztandarowym.