Niepoprawna pisownia

ołuwek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ołówek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ouwek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułówek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ołwek

Niepoprawna pisownia