Poprawna pisownia

niezależnie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niezależnie używane jest, kiedy jedna sytuacja nie zależy od drugiej lub od konkretnych warunków. Oznacza rzeczy niezwiązane ze sobą.
Niezależnie powinno być zawsze zapisywane razem. Wynika to z faktu, że jest przysłówkiem w stopniu równym, a takie słowa zawsze występują w polszczyźnie łącznie z przeczącą partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybyśmy wybrali się tam niezależnie od siebie, najpewniej kosztowałoby nas to więcej, niż grupowo.
Zamierzam kupić ten telewizor niezależnie od tego, czy będziesz z niego korzystać, czy nie.
Wydarzenia w książce rozgrywały się niezależnie od siebie, przez co trudno było mi ją zrozumieć.


Niepoprawna pisownia

nie zależnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zalerznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalerznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalesznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zalesznie

Niepoprawna pisownia