Poprawna pisownia

marzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo marzenia należy zapisywać przez rz. Można wyjaśnić to za pomocą etymologii słowa, które pochodzi od staropolskiego mariti, czyli powodować, że coś się ukazuje, pojawia. Choć wyraz marzenia funkcjonuje już od XV wieku, jego korzenie są starsze. W trakcie rozwoju języka zostało w nim zachowane rz.
Marzenia to przyjemne myśli o tym, co jeszcze nie istnieje i może, ale nie musi zaistnieć, a także o rzeczach, które są zupełnie nierealne. To również wyobrażenia o tym, co chciałoby się pewnego dnia zrealizować. Inaczej fantazje, mrzonki, rojenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Marzenia Grażyny o wielkiej sławie nigdy nie zostały spełnione i w końcu zupełnie zrezygnowała z tańca.
Moje największe marzenia na razie pozostaną tajne, ponieważ nie chcę, abyście się z nich śmiali.
Niektóre marzenia mogą się spełnić, jeśli ktoś bardzo mocno dąży do ich zrealizowania.


Niepoprawna pisownia

mażenia

Niepoprawna pisownia