Niepoprawna pisownia

patrjota

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

patriota

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie patriota posiada tylko jedną poprawną pisownię, przez i. Wynika ona z zasady, że po spółgłosce, ale przed samogłoską o zawsze występuje i, nawet, jeżeli fonetycznie usłyszeć można tam j.
Patriota to człowiek, który odznacza się wielką miłością i szacunkiem do swojej ojczyzny. To także człowiek, który gotów jest jej bronić i potrafi się dla niej poświęcić.

Przykłady poprawnej pisowni

Ucząc dzieci szacunku do Polski sprawisz, że będą patriotami.
W czasie wojny każdy młody harcerz był patriotą, gotowym oddać życie za Polskę.
Patriota powinien bronić swojej ojczyzny, gdy jest zagrożona, nawet narażając życie.