Niepoprawna pisownia

patrjota

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

patriota

Poprawna pisownia