Niepoprawna pisownia

na pisaną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisaną

Poprawna pisownia