Poprawna pisownia

atmosfera

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

admosfera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

atmoswera

Niepoprawna pisownia