Poprawna pisownia

kisielu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kiślu

Niepoprawna pisownia