Niepoprawna pisownia

pod rząd

Niepoprawna pisownia (rusycyzm)


Poprawna pisownia

z rzędu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: termin stosowany w biologii oznaczający kategorię systematyczną niższą od rzędu.