Niepoprawna pisownia

pod rząd

Niepoprawna pisownia, jest to rusycyzm, dopuszczalny wyłącznie w mowie potocznej.


Poprawna pisownia

z rzędu

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim jedyną dopuszczalną zarówno w mowie oficjalnej, jak i w mowie potocznej konstrukcją jest z rzędu. Druga z nich została jednak na tyle mocno zakorzeniona w naszej kulturze i jest na tyle często słyszana, że językoznawcy dopuszczają używanie jej podczas posługiwania się mową potoczną. Warto wspomnieć, że określenie pod rząd przywędrowało do nas w bezpośredniej formie z języka rosyjskiego.
Z rzędu to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy. W tym przypadku jest to rzeczownik, ale drugim członem może być również przymiotnik, przysłówek czy liczebnik. Termin ten oznacza: kolejno, w kolejności, w ślad za, jeden za drugim.

Przykłady poprawnej pisowni

Już na trzecie z rzędu wakacje chcę pojechać do Barcelony, zakochałam się w tym mieście.
Już czwarty z rzędu pracodawca mnie zwalnia, o co może tutaj chodzić?
Tak zasmakowała mi ich pizza, że mogę tam jeść obiad kilka dni z rzędu.


Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: termin stosowany w biologii oznaczający kategorię systematyczną niższą od rzędu.

Niepoprawna pisownia

zrzędu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zrzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z rzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod rzond

Niepoprawna pisownia