Poprawna jest tylko i wyłącznie forma od razu zapisana osobno, pisownia łączna (czyli odrazu nie jest w języku polskim poprawna!). Forma pisowni łącznej stanowi błąd. Znaczenie wyrażenia to: w tej chwili, bezzwłocznie, natychmiast, momentalnie, a także bardzo szybko.

Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia, znaczenie: od razu jest to nieodmienna fraza przysłówkowa łączona zazwyczaj z czasownikiem. Czyli forma wyrażenia jest zawsze taka sama bez względu na liczbę, czy przypadek. Synonimy: bezpośrednio, zaraz, najszybciej, błyskawicznie.
Wyrażenia przyimkowe zgodnie z zasadą ortograficzną zawsze piszemy rozdzielnie, czyli od razu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnia książka Marka Krajewskiego od razu trafiła na półki bibliotek miejskich we Wrocławiu, żeby zadowolić wszystkich czytelników.
Zadzwoniła do mnie nauczycielka syna z informacją, że najprawdopodobniej złamał nogę, nie zastanawiając się ani chwili wsiadłem od razu do samochodu i pojechałem do szkoły.
Jeżeli rano nadal będziesz miał gorączkę i kaszel synku, to od razu dzwonię do przychodni i idziemy do lekarza.


Niepoprawna pisownia

otrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot razu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia