Poprawna jest tylko i wyłącznie forma od razu zapisana osobno, pisownia łączna (czyli odrazu nie jest w języku polskim poprawna!). Forma pisowni łącznej stanowi błąd. Znaczenie wyrażenia to: w tej chwili, bezzwłocznie, natychmiast, momentalnie, a także bardzo szybko.

Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot razu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia