Poprawna pisownia

kwestii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kwestii zapisujemy przez dwa -ii na końcu. Wyjaśnia to reguła języka polskiego, która mówi, że w wyrazach, w których występuje -ia, poprzedzone takimi literami jak: ch, d, g, k, l, r, t, należy w formie odmienionej zapisywać podwójne i. Jest to doskonale widoczne na podanym przykładzie: kwestiakwestii.
Kwestia to sprawa, która wymaga rozwiązania, rozstrzygnięcia albo wyjaśnienia. Może to być również fragment lub cała wypowiedź aktora, biorącego udział w sztuce teatralnej czy filmie.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozwiązanie tej kwestii jest bardzo istotne, dlatego chciałbym, abyśmy na niej dzisiaj skupili całą uwagę.
Podczas spektaklu jeden z aktorów zapomniał swojej kwestii, ale dzięki dobrej improwizacji wybrnął z tego.
Nie mam w tej kwestii nic więcej do powiedzenia, ale jeśli ktoś chce wyrazić swoją opinię, to zapraszam.


Niepoprawna pisownia

kwesti

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kwestji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kwestjii

Niepoprawna pisownia