Niepoprawna pisownia

a niżeli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aniżeli

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest aniżeli. Słowo to można zastąpić takimi synonimami jak: niż, niźli, niżeli. Stanowi formę zrostu, która została uwarunkowana historycznym rozwojem języka. Obecnie rzadko używane wyrażenie.
Aniżeli to spójnik, który ma na celu przyłączenie zdania podrzędnego do nadrzędnego. Może służyć do dołączenia tylko jednego składnika zdania. Stanowi podstawę porównania. Występuje również jako przyimek, podkreślający wyższą wartość danej cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

Na szczęście wiatr dzisiaj był znacznie słabszy, aniżeli zapowiadano w prognozie telewizyjnej.
Miał dużo szybszy samochód, aniżeli jego kolega ze studiów, dlatego lubił się nim chwalić.
Miał dużo lepsze wyniki w nauce, aniżeli się po nim spodziewano, co miło zaskoczyło rodziców.


Niepoprawna pisownia

aniszeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anirzeli

Niepoprawna pisownia