Niepoprawna pisownia

przecierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przecież

Poprawna pisownia, znaczenie: przecież to partykuła, która odnosi się do konkretnej wypowiedzi lub sytuacji w celu podważenia jej prawdziwości albo słuszności. Robi to wprowadzając usprawiedliwienie lub uzasadnienie o charakterze ekspresywnym. Jedyny bezbłędny zapis z użyciem ż na końcu słowa wynika z zasady językowej, która mówi, że wystąpienie samogłoski przed tą spółgłoską powoduje obowiązek użycia ż (w formie końcówki takiej jak: -aż, -iż, -eż). Lista synonimów słowa przecież to: toż, toć oraz przestarzałe słowo przecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kłamałem, że w ogóle nie będziemy się zatrzymywać, przecież musimy stanąć, żeby zatankować.
Co to znaczy, że nie umiesz rozwiązać tego zadania? Przecież to z arkusza podstawowego, a Ty za tydzień masz maturę!
Przecież on wcale nie chciał się skrzywdzić, po prostu był zdenerwowany przez sytuację w pracy i zdarzył mu się niekontrolowany wybuch…


Niepoprawna pisownia

przeciesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszecież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżecież

Niepoprawna pisownia