Niepoprawna pisownia

na de mnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nade mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nademnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demnie

Niepoprawna pisownia