Poprawna pisownia

histeria

Poprawna pisownia, znaczenie: histerią nazywamy wybuchową płaczliwość, wzmożoną nerwowość, duże rozemocjonowanie, przesadna reakcja na coś, gwałtowność.
Rzeczownik ten wywodzi się z języka greckiego, a konkretnie od wyrazu hystéria, oznaczającego macicę. Zgodnie z zasadą, która nakazuje zgodny z oryginałem zapis wyrazów obcego pochodzenia, termin ten należy zawsze zapisywać przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Histeria była pierwszym zaburzeniem, które przypisywano wyłącznie kobietom.
Dziecko, któremu odmówiono zakupu zabawki, wpadło w prawdziwą histerię – płakało i krzyczało.
Na wieść o śmierci męża, kobieta wpadła w histerię, której długo nie dało się opanować.


Niepoprawna pisownia

chisteria

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chisterja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

histerja

Niepoprawna pisownia