Niepoprawna pisownia

z przed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzed

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to nieodmienny przyimek, funkcjonujący razem z rzeczownikiem lub innym wyrazem spełniającym funkcje rzeczownika w dopełniaczu. Wyłączną dopuszczalną pisownią jest pisownia razem, co więcej wyraz ten zawsze rozpoczynamy od litery s. Do zastosowań sprzed w zdaniu zaliczamy: wyrażanie, że dana rzecz albo osoba przestała znajdować się przed danym miejscem (na przykład: ruszyła sprzed budynku, zniknęła sprzed bloku), że dana rzecz pochodzi z okresu czasu poprzedzającego określony czas (przykładowo: sprzed drugiej wojny światowej, sprzed powstania), a także określanie upływu czasu (na przykład: sprzed roku lub sprzed tygodnia).

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnia taksówka właśnie odjechała mi sprzed nosa, będę czekał kwadrans na kolejną albo wracał do domu pieszo.
Marta uciekła Robertowi sprzed ołtarza, od razu wiedziałam, że w tym narzeczeństwie coś nie gra…
Dziadek miał w gablocie piękny pistolet jeszcze sprzed wojny, pokazywał mi go wielokrotnie.


Niepoprawna pisownia

zprzed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprzet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpszed

Niepoprawna pisownia