Choć oba wyrazy występują w języku polskim, oba również pochodzą od tej samej formy podstawowej, czyli rzeczownika firma, nie należy stosować ich wymiennie. Wynika to z faktu, iż każdy z tych zapisów to rzeczownik odmieniony w innym przypadku, dlatego też w każdej sytuacji tylko jedna z form może pasować do kontekstu zdania. Wyraz firma to inne określenie przedsiębiorstwa, ale także zarejestrowana urzędowo nazwa przedsiębiorstwa. W przenośni mówimy tak na ustaloną opinię o czymś, reputację kogoś lub czegoś. Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas definicjami i przykładami, aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy oboma tymi wyrazami i nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwego.

Poprawna pisownia

firmą

Poprawna pisownia, znaczenie: firmą to rzeczownik podstawowy firma, odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Powołana do tego celu komisja utworzyła komitet zarządzający, który ma ułatwiać sprawne zarządzanie naszą firmą oraz formułować kierunki jej dalszego rozwoju.
Na rynek komputerowy została wypuszczona nowa aplikacja, mająca za zadanie wspomagać zarządzanie firmą.
Po wielu kłopotach z firmą transportową, wreszcie udało mi się przewieźć wszystkie rzeczy do nowego mieszkania.


Poprawna pisownia

firmom

Poprawna pisownia, znaczenie: firmom z kolei to forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Od nowego roku kalendarzowego prawo ma być bardziej przyjazne polskim firmom.
Nasze miasto mówi stanowcze stop oszukującym klientów firmom.
Brak rąk do pracy spędza sen z powiek nie tylko małym firmom, ale również dużym przedsiębiorstwom.