Poprawna pisownia

nie picie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkiem od pisowni łącznej jest sytuacja, gdy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo. Wtedy prawidłowa jest pisownia osobno partykuły nie z rzeczownikiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie picie, ale zjedzenie tego gęstego shake’a łyżeczką ma sens.
Nie picie alkoholu na umór, ale dobra zabawa ma znaczenie na każdej imprezie.
Nie picie krowiego mleka, lecz produktów roślinnych jest zdrowsze dla naszego organizmu.


Poprawna pisownia

niepicie

Poprawna pisownia, znaczenie: niepicie jest rzeczownikiem. W skład tego wyrażenia wchodzi rzeczownik picie oraz partykuła nie. W języku polskim obowiązuje zasada ortograficzna, która podaje, że partykułę nie z rzeczownikami pisze się zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepicie właściwej ilości wody może spowodować odwodnienie organizmu.
Niepicie alkoholu na imprezie nie oznacza jeszcze całkowitej abstynencji.
Co to ma być? Czy niepicie soku przez Ciebie oznacza jakiś konkretny bunt?