Zasady pisowni języka polskiego dopuszczają wyłącznie rozdzielną formę zapisu wyrażenia na pewno – każda inna, niezależnie od tego jaki jest kontekst wypowiedzi uznana zostanie za błąd ortograficzny. Nie ma tu przy tym żadnej wyraźnej reguły, dlatego poprawną pisownię należy po prostu zapamiętać. Fraza przysłówkowa na pewno jest złożona z przyimka na oraz przymiotnika pewno, który występuje w rodzaju nijakim. W języku polskim wyróżniamy liczne podobne konstrukcje, które również należy zapisywać rozdzielnie, są to przykładowo: na lewo, na prawo, na nowo oraz na okrągło. Pamiętaj, że pisownie oznaczone czerwonym znakiem X to wyłącznie przykłady możliwych błędów! Aby zapamiętać bezbłędny zapis rzuć okiem na definicję wyrażenia i przygotowane przez nas przykłady, a jeśli masz dodatkowe pytania po prostu zostaw komentarz – nasza redakcja stara się pomagać we wszelkich rozterkach językowych!

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: bez wątpienia, z całą pewnością lub bez cienia wątpliwości. Jest to nieodmienna fraza przysłówkowa posiadająca synonimy takie jak: na sto procent, bez dwóch zdań z pewnością i niewątpliwie, a także antonimy (wyrazy przeciwstawne) jak na przykład: może, chyba, być może i prawdopodobnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dotychczas ufałem Marioli, ale po tym co ostatnio zrobiła na pewno nie zaufam jej ponownie.
Też lubię odwiedzać to miejsce, dla tego na pewno zobaczymy się tu jeszcze wiele razy.
Nie jestem pewien czy to aby na pewno jest dobry pomysł. Ostatnio robiąc podobną inwestycję straciłeś dużo pieniędzy.
Nie zapomnij zabrać parasolki – jeśli pojedziemy bez niej na pewno będziemy mieli oberwanie chmury!


Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia